Grundstötning på Rönnskärsgrundet

Uppringd av medlem på jourtelefonen. Denne slog hårt på Rönnskärsgrundet. Rescue Ilse Sanne lämnade kaj tio minuter senare med fyra frivilliga sjöräddare ombord. Med hjälp av kastlina fördes bogsertrossen över till haveristen och drogs loss. Haveristen eskorterades till hemmahamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.