Grundstötning Pålsundet Mörkö

En styrpulpetbåt med två personer ombord fastnade på grunt vatten.Vi lämnade kaj med Rescue Lillie Af Vivesta, 2 man i besättning. Drog loss haverist från grund och dom gick för egen maskin tillbaka mot hamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.