Grundstötning resulterade i sjunken båt.

Samtal inkom ifrån medlem, gått på grund och tar in vatten. Avgår med Rescue Lillie af Vivesta. Framme på plats så har deras hyttbåt sjunkit och står nu på botten med endast fören över vattenytan. Vi plockar över 3 personer till Rescue Lillie af Vivesta och kör in dom chockade men oskadda personerna till Trosa. Den sjunkna båten fick vi lämna kvar på platsen är är nu ett försäkringsärende.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.