Grundstötning Skärplingen

Motorbåt på 7 meter kör på grundet norr om Skärplingen och har sönder sin propeller. Vi bogserar till varv i Västerås.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.