Grundstötning söder om Råå

Vi får samtal om en Maxi 77 som drivit på grund vid Rydebäcksbryggan söder om Råå då motorn inte startar. Vi går med Rescue Ulla-Karin och Rescuerunner Lillie. Lillie assisterar med att få över bogsertrossen då båten ligger på grunt vatten. Vi får använda hela vår bogsertross för att kunna nå haveristen. Båten glider snart ut på djupare vatten och där påbörjar vi bogsering till Råå hamn. Allt väl.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Grundstötning
Aktivitet:
Bogsering
Lossdragning
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
1.6 - 3.3
Vindriktning:
NW
Våghöjd:
0.2 - 0.5 m
Siktförhållanden:
Mycket god sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.