Grundstötning Södra Skärgården

Fritidsbåt på grund vid grundområde Markus i Södra Skärgården, Göteborg. Inga personskador. Båten stod på grundet, men fick hjälp med lossdragning av oss. Efter lossdragning funktionskontroll för att säkra fortsatt färd. Då läget medgav släpptes haveristen och återgick hemmahamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.