Grundstötning stora Skärplinge.

Motorbåt på grund norr om Stora Skärplinge. Vi kopplar upp haveristen och drar loss honom. Båten kan sedan för egen maskin gå mot Västerås.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.