Grundstötning utanför Barsebäckshamn

Bogsering av sjumeters motorbåt efter grundstötning på Kulorna strax utanför Barsebäckshamn. Väl inne vid kaj kunde det konstateras att skadorna var relativt små då farten vid grundstötningen inte varit så hög.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.