Grundstötning, Vättern

Vi får meddelande från vår Medlemscentral att en medlem hört av sig om att de gått på grund. Vi kastar loss med Rescue Stig Kjellgren och Rescue Ivan Holmberg och totalt 4 frivilliga sjöräddare. Rescue Ivan Holmberg går fram då det är grunt och kopplar en bogsertross och drar båten av grunden. Efter kontroll kan båten fortsätta för egen maskin.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.