Grundstött medlem lossdragen

Medlem ringde och efterfrågade assistans för att få loss sin snipa från grund. Han hade hållit ca 4 knop och gått hårt på grund mellan Tivars brygga och Verköholmen. Båten med två personer ombord hade 45" slagsida men ingen vatteninträngning eller inifrån synliga skador på skrovet. Rescue Stina Sore och Rescue Båtkusten.se avgick från hamnen i god fart och anlände till platsen ca 17:30. Banken var mycket grund och därför användes Rescue Båtkusten.se till att föra över trossen till haveristen. Väl uppsträckt tross och ett kort, kraftfullt gaspådrag från Rescue Stina Sore fick haveristen flott. Haveristens motor startades, motorrum och andra utrymmen kontrollerades och befanns vara torra. Vi tackade för oss och återgick till hamnen och avslutade uppdraget strax efter 18.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Grundstötning
Aktivitet:
Lossdragning
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
0.3 - 1.5
Vindriktning:
W
Våghöjd:
0 m
Siktförhållanden:
Mycket god sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.