Grundstött på Kulorna

Lossdragning av 8 meters segelbåt från det lokala grundet; "Kulorna" strax utanför Barsebäckshamn, följt av en kortare bogsering in i hamnen. En mycket snabb och effektiv insats trots att lossdragningar i området kompliceras av det ringa vattendjupet och även lite grövre sjö i detta fall.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.