Grundstött segelbåt

Strax efter lunch på torsdagseftermiddagen larmar Sweden Rescue ut oss för att åka till en segelbåt i nöd. I hårda vindar har denne fått problem med att slå, vilket medfört att de strax efter lätt gick på grund. För att kunna lösa detta uppdrag så smidigt och bra som möjligt lämnar vi med både med Rescue Lars Prytz och Rescue SXK Västkustkretsen är först på plats och kunde gå ända fram till segelbåten. Efter kontroll av eventuell vatteninträngning eller andra skador, kopplar de upp och drar ut på djupare vatten där de lämnar över bogseringen till Prytz, samt återgår därefter till kaj i Härnösand. Prytz kopplar upp för långbogsering och drar haveristen till säker hamn - Hornö brygga (Nyadal).

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.