Vatteninträngning efter grundstötning

Larm om segelbåt på grund som tar in vatten. Rescue Häradssparbanken går som första båt mot angiven position. Det visar sig senare att segelbåten har tagit sig in till hamn för egen maskin. Vi assisterar vid lyft samt inspektion av botten. Samt säkrar upp segelbåten för natten.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.