Gummibåt i trångmål

Rescue Greta Dybeck är på väg ut för att bogsera en segelbåt som tappat propellern. Då blir vi uppringda av en ungdom som fått motorhaveri på en liten gummibåt nära Barsagrund på Inte fjärden och driver mot land. Vi omprioriterar och går för att hämta gummibåten. Då passerar en av Gävles sjöräddare av en händelse på sin vattenskoter och hämtar gummibåten indriven på grundområde dit vi inte vågar gå med Rescue Greta Dybeck. Han drar ut båten från grundområdet varefter vi bogserar gummibåten med två ungdomar ombord till Bönan där en förälder möter upp. Vi återgår till det ursprungliga uppdraget och hjälper segelbåten till Fliskär.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.