Halkolycka på klippa

Vi blir utlarmade till Tjärö där en person har halkat och skadat foten. Vi går in till Järnavik och plockar upp ambulanspersonal och går sedan ut till Tjärö. Vid ankomst så har Rescue Edna Bengtsson tagit ombord patienten vid en liten brygga och kommer sedan ut och överlämnar till Rescue Lovisa Åstrand för vidare transport in till ambulansen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Sjuktransport

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.