Hämtning av läckande båt

Larm från medlemscentralen om läckande segelbåt utanför Billudden. Ägaren till nyinköpt Maxi hade lämnat Gävle för färd söderut. Vinden mojnade så mycket att ägaren startade motorn. Då upptäcktes att båten börjat läcka. Rescue Gerda Dybeck hittade segelbåten mellan Eggegrund och Billudden. Länspumpning behövdes inte. Problemfri bogsering i lugna vatten. Båten lämnades vid Fliskär, som var startpunkten för resan.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.