Hård grundstötning slutade lyckligt

En halvtimme innan jourbyte och när den avgående besättningen precis avslutat båt- och utrustningsvård tjuter sökare och telefoner. En båt med två personer har siktats på grund, men inringaren kan inte nå fram på grund av att det är så grunt. Rescue Hans Carlson med fem frivilliga rycker ut och är snart på plats. Båten står helt uppe på grynnan och vi låter en ytsimmare simma över till haveristen. Snart kan man konstatera att båten inte tar in vatten och att alla mår bra ombord. Man halar över bogsertrossen med hjälp av linan som ytsimmaren haft med sig. Båten glider mot förmodan lätt av grundet och efter kontroll att det inte uppstått några hål i skrovet bogserar vi haveristen hem till Västerås.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.