Hardtop båt med motorhaveri

Haverist ringer och är i behov av bogsering, då motorn har havererat. Ligger just nu och driver. Haveristen ombeds kasta ankare. Vi anländer till haveristen som ligger strax söder om inloppet till Långnäsviken, på Fågelöfjärden. Vi kopplar haveristen vid sidan av oss och bogserar båten till hemmahamn längst in i Långnäsviken. Vi lämnar haveristen vid dennes hemmahamn och går mot egen hemmahann.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.