Havererad maskin

Havererad maskin

Larm från JRCC kl.16.44 gällande mindre motorbåt med haveri på maskin med rökutveckling och oljeläckage i motorrum, 4 pob, bemannar Rescue Amalia Wallenberg och avgår mot positionen i höjd med Vätterleden, efter 10 min gång får vi en prio 1 sjöambulans från Visingsö och avbryter tillfälligt i samråd med JRCC och återgår till Visingsö, efter utförd transport återupptar vi uppdraget och assisterar båten in till Rosendala där trailer väntar för upptagning.Åter stationen kl.20.30 

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.