Havererad motorbåt tar in vatten.

Larm från SOS gällande båt med motorhaveri som också tar in vatten. Då vi redan var ute på patrullering kunde vi snabbt ta oss till haveristen. Vi påbörjar omedelbart länsning samtidigt som bogsering påbörjas mot land. Ingen uppenbar läckagekälla kan lokaliseras. Väl åter vid närmaste brygga stannar vi kvar med fortsatt länsning tills det att ägaren kan ta upp båten med trailer. Läckaget kunde senare härledas till sprucken bälg.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.