Haveri lång ut till havs

Rescue Mai Rassy gick efter larm från Sjö- och Flygräddningscentralen (JRCC) ut till en position i svensk ekonomisk zon på gränsen till danskt och norskt vatten där en motorbåt låg med haveri på sin framdrivning. I kraftig sjögång med signifikant våghöjd på ca 2 meter kopplades båten för bogsering in till Lysekil. Bogseringen tog ca 3,5 timmar. Efter ett långt uppdrag med total tid om ca 6 timmar återgick vi till Käringön och återställde båten och sjöräddarna med ny energi inför nästa uppdrag.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Maskin/propellerhaveri
Aktivitet:
Bogsering
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
8.0 - 10.7
Vindriktning:
S
Våghöjd:
1.5 - 2 m
Siktförhållanden:
Mycket god sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.