Haveri på grunt vatten

Förebyggande utryckning i de norra delarna av vårt område. Motorbåt med propellerhaveri efter grundstötning, ingen vatteninträngning. Vi trailar Rescuerunnner Nils-Oskar bakom stationbilen upp till Ljungnäsvillan, åker ut till vår medlem och kopplar bogsering tillbaks in till hamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Grundstötning
Aktivitet:
Bogsering
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
5.5 - 7.9
Vindriktning:
S
Våghöjd:
0.5 - 1 m
Siktförhållanden:
Mycket god sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.