Haverist i Brunnsviken

Haverist, ca 300 meter in i Brunnsviken, i slutet av en isränna. Utanför Djursholm kör vi in i 0,5-1,0 cm is och behöver därför avbryta. Haveristen löste problemet med hjälp av svävare. Vi fick ett fint sms som tack vårt försök.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Maskin/propellerhaveri
Utsända enheter:

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.