Havrist som är nära till att slå mot klippor

Haverist som nära slår mot klippor och som bär av mot klipporna med båtshake när vi kommer fram. Rescue Björn Christer drar ut haveristen från klipporna samt kopplar upp haveristen längs med Rescue Björn Christers styrbodssida. På grund av kraftig sjögång beslutar skeppare att istället ha haveristen på släp. Bogsering påbörjas till Mickrum.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.