Hjälp efter grundstötning

En medlem begär assistans efter grundstötning men hade kommit loss för egen kraft. Vid framkomst konstateras att allt fungerar ombord och efter genomgång och uppmuntran kunde motorseglaren fortsätta för egen maskin.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.