Hjälp på land

När vi är på stationen för att återställa material efter ett medlemsuppdrag hör vi ett rop på hjälp. En person har fått kemikalier i ögonen i samband med båtarbet på land. Vi har utrustning med oss så att ögonen sköljs tills ambulans kommer på plats och fortsätter behandling.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.