Hjälp till självhjälp

En haverist utanför Napoleonviken
En seglare som av sin motor blev sviken
Fick av oss orientering per telefon
Hur i natten ta sig vidare därifrån
In mot klubbhamnarna i Erstaviken

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.