Hjälp till självhjälp

En medlem med kylproblem av motorn får råd och anvisningar till självhjälp för att kunna ta sig en kort sträcka in till hamn. Vi behövde inte rycka ut.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Maskin/propellerhaveri

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.