Hjälp vid angöring önskas

Samtal från medlemscentralen inkommer gällande en medlem som efter resa från Visby fått problem med motorn och önskar assistans in till sin brygga i Ernemar. Vi avgår med Rescue 8-15 och möter upp medlemmen i farleden in till Oskarshamn och kopplar upp för bogsering, när båten är tryggt förtöjd återgår vi till vår brygga och återställer Rescue 8-15 för nya uppdrag.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.