Huvudskada Bärholmen.

Person har trillat och slagit i huvudet ute på Bärholmen. Avgår med Rescue Lillie af Vivesta och hämtar upp patient för transport in till väntande ambulans i Trosa Gästhamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Sjuktransport

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.