Ingen kanotist i nöd

Larm från Sjö- och Flygräddningscentralen (JRCC) då en privatperson ser vad denne uppfattar som en drivande kanot i vattnet mellan Labratorieholmen och Kattrumpan. Vi blir utlarmade tillsammans med räddningstjänsten samt en ambulans. Räddningstjänsten söker strandsök runt Labratorieholmen och vi hämtar upp inringaren vid Kattrumpan för att få mer information. En gul större slang påträffas som i mörkret mycket väl kan uppfattas som en kanot på lite avstånd. Vattnet söks av men utan att hitta något annat. Insatsen avslutas därefter och vi går åter stationen. Bra att allmänheten är uppmärksam, nästa gång kan det vara en verklig nödställd!

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Obs drivande båt/föremål
Aktivitet:
Sök
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
3.4 - 5.4
Vindriktning:
SE
Våghöjd:
0.2 - 0.5 m
Siktförhållanden:
God sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.