Inrapporterad oljeutsläpp Åmålsviken

SOS fick larm om ett oljeutsläpp. P-O Hansson söker under fredagskvällen av Åmålsviken tillsammans med räddningstjänsten på uppdrag från Kustbevakningen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.