Kanalbåt på grund och tar in vatten.

Kanalbåt Diana tar in vatten efter grundstötning. Avgår med Rescue Henry Andersson och Rescue Lillie af Vivesta. Framme på plats så evakuerar vi både besättning och resenärer. Återgår till Diana och ligger kvar som räddningsbåt för säkerhets besättningen som stannat kvar på Diana. Blir avlösta utav Arkösund strax efter 04, tillbaka i hamn 05:10

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.