Kantrad båt med person i vattnet

Under pågående bogsering i annat uppdrag inkommer larm om kantrad mindre motorbåt med person i vattnet utanför badstranden mellan Gropahålet och Yngsjö havsbad. Vi får avbryta bogseringen och ankra upp båten. Full fart söderut där vi efter visst eftersök finner båt och nödställd på stranden. Allmänheten har hjälp till att bärga båten. Vi skickar i en sjöräddare som vadar in för kontroll. Allt väl. I detta läge inkommer dagens tredje sjöräddningslarm och vi får bege oss norr ut i högsta fart.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.