Kantrad plastbåt drev i Fyrisån

Inringare såg båt flyta upp och ner i Flottsund. Vid ankomst uppdagades att det var några yngre förmågor utan känsla för mitt och ditt som hade tillgripit samt sjösatt båten och därefter nyttjat den som badleksak. Den 4 m långa båten klarade dock inte av att 9 personer färdades i den varvid den kantrade. De yngre förmågorna övergav därför båten som sakta flöt med strömmen och vidare mot mynningen. Vi vände tillbaka båten på rätt köl och länspumpade innan vi överlämnade den till USS hamnfogde som bittert konstaterade ”ännu en en sak att låsa fast”. Beaktat båttrafiken i kombination med våghalsarna som kastar sig ut från den 8 m höga kranen är det bara en tidsfråga innan vi får börja bärga annat än kapsejsade roddbåtar i åmynningen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.