Kapsejsad jolle

Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) och SOS kontaktade oss angående kapsejsad mindre segelbåt med två personer som tagit sig iland på intilliggande ö. Vi bemannar Rescue Klasa-Bertil Lindberg med två sjöräddare och går mot haveristen. Vi får den kapsejsade båten på rätt köl och tar ombord haveristerna på Rescue Klasa-Bertil Lindberg med segelbåten kopplad till bogsertrossen. Går mot hemmahamnen och drar båten till land. Sedan åter till Bua.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.