Kapsejsad jolle på södra Ekoln

Kl 14.13 inkommer sjöräddningslarm gällande en jolle som ligger upp och ner på södra Ekoln. Personer på Dalby-Västeråker sidan av Ekoln har observerat jollen som ideligen kantrar så snart den rätas upp. Kl 14.20 kastar vi loss med Rescue Rolf G och Rescue ICA. Enligt väderstationen på Skarholmen blåser det 13 m/s när vi passerar ut genom vågbrytaren. Efter en skumpig färd söderut siktar vi jollen som nu är på rätt köl då den stävar mot Norsholmen. Kl 14.35 har vi kopplat haveristen och påbörjar bogsering mot Skarholmen. En sjöräddare placeras i jollen för att hålla den på rätt köl. Personen som seglade jollen packades in i värmande yllefiltar ombord på Rescue Rolf G då vederbörande var lite frusen. 15.15 lämnar vi jollen och dess besättning vid hemmahamnen. Slutet gott, allting gott.

Haveristen vill skicka ett tack till de som larmade.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.