Kapsejsad kajak

Kl. 12.37 ljuder personsökarna i samband med att vi klargör båten för ett medlemsuppdrag. En person har observerat kajakpaddlare som kapsejsat och inte verkar kunna ta sig upp ur vattnet. Tillsammans med RS Stenungsund beger vi oss skyndsamt mot platsen. Vid framkomst observerar vi ganska omgående två personer med kajaker uppe på en ö och vid kontakt med dessa visar det sig vara de nödställda och som inte behöver nån hjälp. Uppdraget avblåses och vi beger oss vidare till medlemmen som har fått maskinhaveri och behöver bogsering.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.