Kapsejsad kajak

Ornitologer ser något okänt i vattnet och larmar JRCC. Rescue Snow beger sig raskt till platsen och bärgar en kajak som eventuellt kan vara en förlust i stormen. Vi är dock inte helt säkra så genomför ett sök tillsammans med KBV 314 samt Lifeguard 003 där vi hittar en båtshake samt en nyfiken säl. Söket avslutas efter 1h då troligt område anses genomsökt. Samtliga enheter återgår.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Obs drivande båt/föremål
Aktivitet:
Sök
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
13.9 - 17.1
Vindriktning:
W
Våghöjd:
1 - 1.5 m
Siktförhållanden:
Mycket god sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.