Kapsejsad katamaran

Mindre katamaran som slagit runt och kommer inte upp på egen hand. Lagom efter losskastning meddelar de att de fått hjälp av civil motorbåt, vi avbryter uppdraget och genomför en patrullering på distriktet.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.