Kapsejsad mindre båt

Larm från Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) att personer befinner sig på ett skär i Millessviks skärgård efter att deras båt sjunkit. Rescue Sune går ut och i grov sjö hämtar tre blöta personer från skäret. De är då nedkylda men i övrigt god vigör och får värma sig ombord under transporten till hamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.