Kapsejsad RIBbåt

Larm om kapsejsad Rib med två personer ombord. Vid framkomst fanns personerna på land på Brattön och en mindre Rib låg upp och ner i vattnet. Personerna var blöta och kalla med mindre skrubbsår. En av personerna var medtagen och vi bedömde att sjukvård behövdes. Båten har körts in i berget med hög fart, skrovet helt sönderslaget, motorfästet avbrutet. En av tuberna var luftfylld och höll båten flytande. Mötte upp ambulans på Stången, som tog med sig personen. Den andra personen hjälpte vi tillbaka till sin båt han kommit ifrån. Rib båten bogserades till Stången och drogs upp på land.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.