Kapsejsad segelbåt

Vid 12.30 piper personsökarna när Sjöfartsverkets Sjö- och flygräddningscentral (JRCC) larmar ut om en segelbåt som vält i Hudiksvallsfjärden. Inringare på land uppger att minst två personer ligger i vattnet varpå ärendet klassas som sjöräddning. Tio minuter efter larm når Rescue Hälsinglands Sparbank angiven position sydost Kastellholmen. Besättningen kan konstatera att segelbåten är på rätt köl och att inga personskador föreligger. Strax därefter kommer även räddningstjänstens mindre båt samt KBV 412 fram. Vi följer segelbåten in till Hudiksvalls hamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Obs av nödställd
Aktivitet:
Kontroll
Transport
Väderförhållanden
Vindstyrka:
5.5 - 7.9
Vindriktning:
E
Våghöjd:
0.2 - 0.5 m
Siktförhållanden:
Mycket god sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.