Katamaran på grund

Katamaran har gått på grund vid Bungeör fyr. Rescuerunner Hanna går in och kollar läget och erfar att båten har en meters reva i ena skrovet, vatten till vattenlinjen. Efter rådfrågning med Sjö- och Flygräddningscentralen gör vi inga bogseringsförsök utan tar med fyra personer via Rescuerunner Hanna. Tre personer stannar kvar på katamaranen tills vidare.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.