Kollision mellan två fartyg

Kollision mellan två handelsfartyg i Bornholmsgattet.

Sjöräddningsstationen i Ystad larmades ut klockan 03:40 och gav sig iväg mot kollisionsområdet med två enheter, Rescue Sjömanshuset och Rescue Sparbanken Skåne. Sök med andra enheter på plats påbörjades 05:30. Söket avbröts 10:30 av Sjöräddningscentralen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.