Kollision mellan vattenskotrar, två skadade

Kollision mellan två vattenskotrar. Avgång med Rescue Kersti Hydén nästan direkt, då vi befann oss på stationen. Väl framme kunde det konstateras att det var två skadade personer på den ena skotern som var i behov av sjukvård. Ambulanspersonal kördes ut till de frivilliga sjöräddarna av Kustbevakningen, då vi inte kunde flytta en av de skadade pga kraftiga smärtor. När väl ambulanspersonal kommit ombord lyckades vi få över personen till Rescue Kersti Hydén, sedan åkte vi in till sjöräddningsstationen där ambulanser mötte upp, tillsammans med räddningstjänst och polis. Två förda till sjukhus.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.