Kommunal Räddning - Båt tar in vatten

Klockan är strax före 10.00 på söndagsförmidagen när privatpersoner ringer till jourtelefonen och berättar att en båt ligger med slagsida i hamnen. Vår jourskeppare uppmanar inringaren att omgående larma 112 för att få räddningstjänsten på plats då båten ligger vid brygga inne på kommunalt vatten.

Kort efter att samtalet avslutats går så även larmet hos oss, larmbilden säger Kommunal Räddningstjänst och att det gäller småbåtshamnen brygga 8. På plats samverkar vi med Norrhälsinge Räddningstjänst som leder arbetet på plats då det är på kommunalt vatten, även privatpersonerna på bryggan och båtklubbens hamnvärdar är med och arbetar för att förhindra att den aktuella båten sjunker. 

Då det är mycket olja i båtens maskinutrymme är det inte bara att pumpa vattnet överbord. Räddningstjänsten har med sig självresande uppsamlingskärl som rymmer 1000 liter vardera som vi pumpar upp det oljeblandade vattnet i som sedan togs omhand av en inringd sugbil. När räddningsinsatsen är över, i det här fallet en mijöräddningsinsats, så övergår arbetet i att få upp båten ur vattnet. Vår och räddningstjästens del i arbetet är formellt sett över men våra sjöräddare kvarstannar för att bistå med extra händer när båten tas upp ur vattnet.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.