Kontroll av båt

Allmänheten ringer in om en båt som verkar driva utan utan besättning i Havstensfjorden. Vi åker till platsen och konstaterar att den troligtvis slitit sig från den intilliggande marinen

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.