Kontroll efter grundstötning

En 33 fots motorbåt kör på grund norr om Getskär. De glider av grundet själva, men vi hjälper till med att kontrollera drev och propeller. Medlemen kan fortsätta sin tur för egen maskin.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.