Kort bogsering

Kort bogsering av motorbåt utan startförmåga. Väl i lugn hamn upptäcktes och reparerades ett kabelbrott varpå planerna för midsommar kunde fullföljas.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.